„Asfaltovanie komunikácií na Brnenskom námestí“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 53/ME/2021 | Mesto Kolárovo, Kostolné nám. 2590/1, 94603, Kolárovo
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 53/ME/2021 Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

19.10.2021 21:15:04