SK  | 21.11.2017 07:24:21

„Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu – Tomášikovo „

  Zadávateľ:
Obec Tomášikovo
  ID:
81169397
  Kód:
1/ME/2017
  Možnosť prihlásenia do:
27.11.2017 10:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
11.11.2017 19:21:00
27.11.2017 10:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výkaz výmer Súťažné podklady / Príloha 
  Technická dokumentácia Súťažné podklady / Príloha 
  Technická dokumentácia Súťažné podklady / Príloha 
  Technická dokumentácia Súťažné podklady / Príloha 
  Technická dokumentácia Súťažné podklady / Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

21.11.2017 07:24:21