„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 5/ME/2019 | Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, 94614, Zemianska Olča
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 12977 - WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.06.2019 17:08:34