„Modernizácia zdravotníckej infraštruktúry, Zdravotné stredisko - Zemianska Olča“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 24/ME/2019 | Obec Zemianska Olča, Hlavná 583/26, 94614, Zemianska Olča
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 24/ME/2019 Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

17.09.2019 18:26:44