„Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 9/ME/2020 | Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o., M. Corvína 1232/20, 932 01, Veľký Meder
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 9/ME/2020 Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

03.07.2020 21:44:14