SK  | 24.4.2018 00:55:49

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti DIMENSA, spol. s. r. o.

  Zadávateľ:
DIMENSA, spol. s.r.o.
  ID:
91297858
  Kód:
5/ME/2018
  Možnosť prihlásenia do:
18.05.2018 09:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
29.03.2018 00:00:00
18.05.2018 09:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

24.04.2018 00:55:49