„Odvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu a použitého jedlého oleja “

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 19/ME/2024 | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 929 01, Dunajská Streda
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 19/ME/2024 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

22.07.2024 18:42:15