„Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 7/ME/2019 | Obec Jarok, Hlavná ulica 283/176, 95148, Jarok
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - 3966 - WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.07.2019 00:48:48