„Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 14/ME/2021 | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 14/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 14/ME/2021 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

23.06.2021 17:34:55