SK  | 20.1.2018 09:57:34

Čistenie verejných priestranstiev Mesta Komárno

  Zadávateľ:
Mesto Komárno
  ID:
24271343
  Kód:
89/ME/2017
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2018 09:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
21.12.2017 00:00:00
25.01.2018 09:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 17572-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 17572-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.01.2018 09:57:34