SK  | 21.1.2018 05:48:34

Oprava a údržba miestnych komunikácií Mesta Komárno

  Zadávateľ:
Mesto Komárno
  ID:
46949054
  Kód:
91/ME/2017
  Možnosť prihlásenia do:
25.01.2018 09:00
Typ Začiatok kola Koniec kola Predľženia
Lehota na predkladanie ponúk
18.12.2017 00:00:00
25.01.2018 09:00:00
 

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť, označte súhlas s podmienkami a kliknite na "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadosť o účasť / súťažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

21.01.2018 05:48:34