Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
57/ME/2020 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu - marketing“
Prieskum trhu
24.09.2020
10:00
z11 s.r.o.
56/ME/2020/2 „Obstaranie zariadení pre remeselnú výrobu“
Prieskum trhu pre určenie PHZ
24.09.2020
18:00
z11 s.r.o.
54/ME/2020/2 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"- Dodávka nábytku
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2020
14:00
Obec Veľké Úľany
Zobrazených: 1 - 3 / 3
21.09.2020 14:53:41