Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
8839-WYS „Stravovanie dôchodcov“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
18.07.2018
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
8705-WYP „Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Vodná – Komárno“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.07.2018
10:00
Mesto Komárno
8746-WYS „Stravovanie zamestnancov – papierové stravné poukážky“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.07.2018
13:00
Mesto Kolárovo
1/ME/Obec Hviezdoslavov „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Hviezdoslavov“
Zákazka s nízkou hodnotou
24.07.2018
13:00
Obec Hviezdoslavov
1/ME/EUROPE CENTER “Účtovnícke služby počas realizácie projektu”
27.07.2018
14:00
Občianske združenie EUROPE CENTER
6865-WYP Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.07.2018
09:00
Obec Jarok
4565-WYT Využitie tradičných vzorov a motívov a ich aplikácia do moderného odievania a bývania
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
31.07.2018
09:00
needles, s. r. o.
9326-MSS Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby
10.08.2018
09:00
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Zobrazených: 1 - 8 / 8
18.07.2018 00:48:08