Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
37/ME/2020 9601/2020/DS „Dodávka zemného plynu“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
25.08.2020
09:00
Mesto Dunajská Streda
41/ME/2020 „Umelecko-remeselné dielne – Nábytok” (SKHU/1601/1.1/229)
Zákazka s nízkou hodnotou
21.08.2020
10:00
Obec Iža
4/ME/2020 Realizácia extenzívnych vegetačných, klimatických a energeticky aktívnych striech Materskej školy Kríkova 20, Bratislava - Vrakuňa
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
17.08.2020
09:00
Mestská časť Bratislava - Vrakuňa
9/ME/2020 „Využitie geotermálnej energie na vykurovanie mesta Veľký Meder“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
12.08.2020
09:00
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o.
Zobrazených: 1 - 4 / 4
10.08.2020 04:50:01