SK  | 21.4.2018 06:12:52

 Zverejnené zákazky

Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
4135-WYP Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy Obecného úradu Virt – obec Virt 27.04.2018
09:30
Obec Virt
4511-WYP Zateplenie materskej školy v obci Petrova Ves 09.05.2018
10:00
Obec Petrova Ves
4134-WYP Rekonštrukcia a prestavba Cirkevnej spojenej školy Panny Márie 27.04.2018
12:00
Cirkevná spojená škola Panny Márie, Brnenské námestie 15, Kolárovo
3925-WYP Prepojovacia komunikácia Dunajská Streda - časť B, Galantská c. II/507 – Malodvornícka c. III/1425 25.04.2018
09:00
Mesto Dunajská Streda
4525 - WYT Podpora kultúrnej a kreatívnej činnosti spoločnosti BeOnMind 30.04.2018
14:00
BeOnMind s.r.o.
4537 - WYT Kompostáreň v obci Dobrohošť - technológia 25.04.2018
12:30
Obec Dobrohošť
4398 - WYT Inovácia výrobného procesu v spoločnosti DIMENSA, spol. s. r. o. 18.05.2018
09:00
DIMENSA, spol. s.r.o.
4534 - WYT Dodanie technológie pre zberný dvor Tomášikovo 23.04.2018
11:00
Obec Tomášikovo
4529 - WYT Dodanie technológie pre zberný dvor Mojmírovce 23.04.2018
09:00
Obec Mojmírovce
4189-WYP Cultacross – Revitalizácia brehu jazera Thermalpark 25.04.2018
09:30
Mesto Dunajská Streda
4137-WYP Centrum obce Iža – rekonštrukcia kultúrneho domu – zmena projektu – zníženie energetickej náročnosti spoločenskej sály 27.04.2018
10:30
Obec Iža
5055-WYS „Park v Tomášikove“ Výskyt invázneho druhu Ailanthus altissima (pajasen žliazkatý) 02.05.2018
09:00
Obec Tomášikovo
Zobrazených: 1 - 12 / 12

21.04.2018 06:12:52