Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
33/ME/2020 Kreatívna produkcia vizuálnych efektov v prostredí virtuálnej reality
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
03.11.2020
09:00
BLUE FACES s. r. o.
7/ME/2020 „Okružná križovatka na Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
26.10.2020
09:00
Mesto Dunajská Streda
63/ME/2020 „Modernizácia domu smútku v Mojmírovciach“
Zákazka s nízkou hodnotou
21.10.2020
10:00
Obec Mojmírovce
6/ME/2020 TELOCVIČŇA – NOVOSTAVBA
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.10.2020
09:00
Stredná odborná škola elektrotechnická, Učňovská 700/6, Gbely
60/ME/2020 „Využitie tradičných vzorov a motívov a ich aplikácia do moderného odievania a bývania“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
23.10.2020
09:00
needles, s.r.o.
Zobrazených: 1 - 5 / 5
20.10.2020 04:56:53