Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
43/ME/2021 Základné potraviny pre Mesto Kolárovo
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka)
26.08.2021
09:00
REFAM s.r.o.
44/ME/2021 “ Rekonštrukcia chodníkov v meste Revúca ”
Zákazka s nízkou hodnotou
13.08.2021
10:00
REFAM s.r.o.
42/ME/2021 „Stravovanie dôchodcov“
Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz)
24.08.2021
09:00
REFAM s.r.o.
Zobrazených: 1 - 3 / 3
01.08.2021 16:01:59