Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
7/ME/2020 „Okružná križovatka na Veľkoblahovskej ceste a Czibókovej ulici Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
20.10.2020
09:00
Mesto Dunajská Streda
54/ME/2020/2 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"- Dodávka nábytku
Zákazka s nízkou hodnotou
30.09.2020
14:00
Obec Veľké Úľany
59/ME/2020 "Obstaranie nových učební ZŠ Veľké Úľany"
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
16.10.2020
09:00
Obec Veľké Úľany
Zobrazených: 1 - 3 / 3
26.09.2020 20:05:43