Zverejnené zákazky

Zverejnené zákazky
Kód Názov Žiadosť o účasť Zadávateľ
1/P e W a S s.r.o. „Iónový pohyblivostný spektrometer“
Prieskum trhu
25.01.2019
23:55
P e W a S s.r.o.
18012 - WYP „Zateplenie materskej školy v obci Petrova Ves“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
30.01.2019
09:00
Obec Petrova Ves
18635 - MSS „Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme mestskej autobusovej dopravy v meste Komárno“
06.02.2019
09:00
Mesto Komárno
18417 - WYP „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.01.2019
09:00
Mesto Dunajská Streda
18011 - WYP „Prestavba vzduchotechniky veľkej sály MsKS Benedeka Csaplára v Dunajskej Strede“
Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska
21.01.2019
09:00
Mesto Dunajská Streda
3/Amicus SK/2019 „Posúdenie zhody nového zariadenia IQ2400TH2S“
Zákazka s nízkou hodnotou
23.01.2019
14:00
Amicus SK, s.r.o.
Zobrazených: 1 - 6 / 6
20.01.2019 04:08:59