Nákup, dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu.

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 67/ME/2021 | EKO - podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 739/20, 83290, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Vyhodnocovanie ponúk

Nákup, dodávka elektrickej energie, zabezpečenie jej distribúcie a prevzatie zodpovednosti za odchýlku v plnom rozsahu.

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 29643190 | Kód: 67/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

12.08.2022 19:47:53