„Kamerový systém v obci Dedina Mládeže - dobudovanie“

Zákazka s nízkou hodnotou | 65/ME/2020 | Obec Dedina Mládeže, Nám. 4. apríla 8, 94603, Dedina Mládeže
Vyhodnocovanie ponúk

„Kamerový systém v obci Dedina Mládeže - dobudovanie“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 35145651 | Kód: 65/ME/2020

 Registrácia nového dodávateľa
 

02.12.2020 07:27:09