Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca a m. č. Revúčka na obdobie 2021 -2022

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 54/ME/2021 | Mesto Revúca, Námestie slobody 13/17, 05080, Revúca
Vyhodnocovanie ponúk

Zimná údržba miestnych komunikácií v meste Revúca a m. č. Revúčka na obdobie 2021 -2022

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 35357716 | Kód: 54/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

27.11.2021 09:55:55