„Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 20/ME/2019 | Obec Kráľová pri Senci, Kráľová pri Senci 326, 90050, Kráľová pri Senci
Vyhodnocovanie ponúk

„Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 42280930 | Kód: 20/ME/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

18.07.2019 19:35:25