Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej Strede „MEETING POINT“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 8/ME/2021 | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

Revitalizácia časti parku voľného času v Dunajskej Strede „MEETING POINT“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 44616993 | Kód: 8/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

14.05.2021 09:23:23