„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 5/ME/2019 | Obec Zemianska Olča, Hlavná 26, 94614, Zemianska Olča
Lehota na predkladanie ponúk

„Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu“

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 85850631 | Kód: 5/ME/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

03.07.2020 11:58:23