„Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 14/ME/2021 | Mesto Dunajská Streda, Hlavná 50/16, 92901, Dunajská Streda
Vyhodnocovanie ponúk

„Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v meste Dunajská Streda“

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) |  ID: 97690811 | Kód: 14/ME/2021

 Registrácia nového dodávateľa
 

01.08.2021 15:15:59