„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - reverz) | 6/ME/2019 | Mestská časť Bratislava - Vrakuňa, Šíravská 7, 82107, Bratislava - mestská časť Vrakuňa
Lehota na predkladanie ponúk

„Vybudovanie odborných učební - Mestská časť Bratislava–Vrakuňa“

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - reverz) |  ID: 98535929 | Kód: 6/ME/2019

 Registrácia nového dodávateľa
 

20.06.2019 17:31:18