REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

„Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Hviezdoslavov“

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 14156647 | Kód: 1/ME/Obec Hviezdoslavov

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2018\07\13
13.07.2018
03.07.2020 12:44:32