„Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia v Obci Hviezdoslavov“

Zákazka s nízkou hodnotou | 1/ME/Obec Hviezdoslavov | Obec Hviezdoslavov, Hviezdoslavov 8, 930 41, Hviezdoslavov

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predkladanie ponúk Súťažné podklady
2018\07\13
13.07.2018
15.06.2019 23:17:43