REFAM s.r.o.

Profil verejného obstarávateľa

Vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia mesta Komárno

Zákazka s nízkou hodnotou |  ID: 20487118

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky
2016\12\20
20.12.2016
17.09.2019 14:23:12