Vypracovanie energetického auditu verejného osvetlenia mesta Komárno

Zákazka s nízkou hodnotou | Mesto Komárno, Námestie generála Klapku č. 1, 945 01, Komárno

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Výzva na predkladanie ponúk Výzva na predloženie ponuky
2016\12\20
20.12.2016
20.06.2019 17:07:10