Zabezpečenie komplexnej zimnej údržby komunikácií v obci Rosina

Zákazka s nízkou hodnotou | Obec Rosina, Rosina 167, 01322, Rosina
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  zmluva o zimnej údržbe Príloha 
  Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu - Zabezpečenie komplexnej zimnej údržby komunikácií Výzva na predloženie ponuky - Prieskum trhu  


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

28.09.2022 23:56:34