Sabinov – 24b.j nájomný bytový dom B1 – ul. Mlynská

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 32874-WYP | Mesto Sabinov, Námestie slobody, 083 01, Sabinov
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava c.1 Vyzvy na PP_lehoty - 32874-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_32874-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

27.10.2020 18:56:36