Pohotovostná súprava na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | 008977/2019 | Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského, Banská Bystrica, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o zrušení rozhodnutia o výsledku a zrušení verejnej súťaže Ostatné dokumenty  
  Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty  
  Správa o zákazke podľa § 24 ZVO Ostatné dokumenty  
  Odôvodnenie nezverejnenia ponúk Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie č. 5 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 4 a oprava oznámenia a súťažných podkladov č.3 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 3 a oprava oznámenia a súťažných podkladov č.2 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 2 a oprava oznámenia a súťažných podkladov č.1 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie  
  Jednotný európsky dokument Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 008977/2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady Súťažné podklady 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

27.02.2020 18:37:20