Filmová produkcia

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | GR/015243/2019 | Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského, Banská Bystrica, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Informácia o zmene termínu otvárania ponúk Ostatné dokumenty  
  Informácia o novom termíne otvárania ponúk - Filmová produkcia Ostatné dokumenty  
  Informácia o zmene termínu otvárania ponúk - Filmová produkcia Ostatné dokumenty  
  Informácia o zmene termínu otvárania ponúk - Filmová produkcia Ostatné dokumenty  
  Jednotný európsky dokument Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady - GR/015243/2019 - Časť B. prílohy č.1 až 33 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - GR/015243/2019 - Príloha F. Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - GR/015243/2019 Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - GR/015243/2019 Súťažné podklady 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

17.09.2019 18:49:38