Nákup technického vybavenia pre enviroučebňu v rámci envirocentra Dropie

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského, Banská Bystrica, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Úprava lehôt - Oznámenie Ostatné dokumenty  
  Oznámenie o vybavení žiadosti o nápravu zo dňa 10.01.2020 a o oprave údajov v súťažných podkladoch Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady po oprave Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady - 2019/S 251-621693.pdf Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 2019/S 251-621693 Súťažné podklady 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.02.2020 14:53:43