Komplexné zabezpečenie odborných a informačných podujatí

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - dve obálky) | GR/00087/2018, 2018/S 228-521922 | Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského, Banská Bystrica, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie časti ponúk Ostatné

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Informácia o otváraní ponúk_Ostatné Ostatné dokumenty  
  Korigenda č.5_Vestník ÚVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Korigenda č.5_EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Korigenda č.4_Vestník ÚVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Korigenda č.4_EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Korigenda č.3_Vestník ÚVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Korigenda č. 2_Vestnik ÚVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Korigenda č.3_EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Korigenda č.2_EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Korigenda č.1_Vestník ÚVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Korigenda č.1_EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení VO_Vestník ÚVO Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení VO_Vestník EÚ Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

17.09.2019 14:27:51