Komplexné zabezpečenie a realizácia marketingových kampaní vrátane správy sociálnych sietí

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | GR/015247/2019 | Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského, Banská Bystrica, Banská Bystrica
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Informácia o zrušení termínu otvárania ponúk Ostatné dokumenty  
  Informácia o novom termíne otvárania ponúk Ostatné dokumenty  
  Informácia o novom termíne otvárania ponúk Ostatné dokumenty  
  Informácia o zmene termínu otvárania ponúk Ostatné dokumenty  
  Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie  
  Jednotný európsky dokument Ostatné dokumenty  
  Súťažné podklady - GR/015247/2019 Súťažné podklady 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

17.09.2019 18:24:14