Slovenská agentúra životného prostredia

Profil verejného obstarávateľa

Pohotovostná súprava na odstraňovanie a zmierňovanie mimoriadne závažných environmentálnych situácií

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) |  ID: 46713125 | Kód: 008977/2019

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky Ostatné dokumenty
2020\01\20
20.01.2020
 Oznámenie o zrušení rozhodnutia o výsledku a zrušení verejnej súťaže Ostatné dokumenty
2019\12\11
11.12.2019
 Zápisnica z otvárania ponúk Ostatné dokumenty
2019\09\18
18.09.2019
 Správa o zákazke podľa § 24 ZVO Ostatné dokumenty
2019\09\18
18.09.2019
 Odôvodnenie nezverejnenia ponúk Ostatné dokumenty
2019\09\18
18.09.2019
 Oznámenie o zrušení postupu zadávania zákazky Ostatné dokumenty
2019\09\18
18.09.2019
 Vysvetlenie č. 5 Vysvetlenie
2019\07\26
26.07.2019
 Vysvetlenie č. 5 Vysvetlenie
2019\07\26
26.07.2019
 Vysvetlenie č. 4 a oprava oznámenia a súťažných podkladov č.3 Vysvetlenie
2019\06\28
28.06.2019
 Vysvetlenie č. 3 a oprava oznámenia a súťažných podkladov č.2 Vysvetlenie
2019\06\24
24.06.2019
 Vysvetlenie č. 2 a oprava oznámenia a súťažných podkladov č.1 Vysvetlenie
2019\06\17
17.06.2019
 Vysvetlenie č. 1 Vysvetlenie
2019\06\11
11.06.2019
 Jednotný európsky dokument Ostatné dokumenty
2019\06\03
03.06.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 008977/2019 Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\05\31
31.05.2019
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2019\05\31
31.05.2019
05.04.2020 14:16:22