Slovenská agentúra životného prostredia

Profil verejného obstarávateľa

Nákup impresií v online mediálnom priestore

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 57256741 | Kód: 3/2020

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o korigende vo Výzve Ostatné dokumenty
2020\02\14
14.02.2020
 G. Cenová tabuľka – položkový rozpočet Súťažné podklady
2020\02\14
14.02.2020
 Súťažné podklady (pdf) Súťažné podklady
2020\02\14
14.02.2020
 Súťažné podklady Súťažné podklady
2020\02\14
14.02.2020
 Jednotný európsky dokument Ostatné dokumenty
2020\02\14
14.02.2020
05.04.2020 15:06:54