Slovenská agentúra životného prostredia

Profil verejného obstarávateľa

Profesionálna produkčná výroba

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska |  ID: 78972753

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk v profile Ostatné dokumenty
2020\03\18
18.03.2020
 Oprava v súťažných podkladoch Ostatné dokumenty
2020\02\12
12.02.2020
 Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Ostatné dokumenty
2020\02\06
06.02.2020
 Zmena súťažných podkladov Ostatné dokumenty
2020\02\03
03.02.2020
 po oprave Súťažné podklady (doplnenie zle zobrazenej zmluvy) Súťažné podklady
2020\01\30
30.01.2020
 Súťažné podklady - Profesionálna produkčná výroba Súťažné podklady
2020\01\29
29.01.2020
 Príloha č. 2 zmluvy Cenová tabuľka Súťažné podklady
2020\01\29
29.01.2020
 JED Súťažné podklady
2020\01\29
29.01.2020
05.04.2020 15:39:42