Revitalizácia exteriéru Sokolovňa – park

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 45865-WYP; Procurio-22/2020 | Mesto Senica, Štefánikova, 90525, Senica
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  OPRAVA Vyzvy c.2_zosuladenie casu otvarania ponuk - 45865-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  OPRAVA Vyzvy c.1_Lehoty - 45865-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk - 45865-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

16.01.2021 21:35:25