Špeciálne prístrojové vybavenie pre potreby projektu OP KŽP – „Monitoring svahových deformácií"

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | NaL 04/2022 | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava,Bratislava - Čunovo, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania č. 30198-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Priloha c 7_JED Súťažné podklady 
  Priloha c 7_JED Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - NaL 04/2022 Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania č. 2022/S 119-334739 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

09.08.2022 06:01:17