Elektrónový mikroanalyzátor

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) | 02/2021-NaL | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava,Bratislava - Čunovo, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 45871-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Tender Documents - annex Contract proposal Súťažné podklady 
  Tender Documents - 02/2021-NaL Súťažné podklady 
  Súťažné podklady - 02/2021-NaL Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 02/2021-NaL Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

19.10.2021 20:38:41