Združená dodávka elektrickej energie

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | 03/2019-NaL | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava,Bratislava - Čunovo, Bratislava
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 
  Vysvetlenie informácii uvedených v SP I_Súťažné podklady_oprava_111119 Vysvetlenie  
  Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch I. Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 29276-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - 03/2019-NaL Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 03/2019-NaL Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

15.12.2019 20:19:10