Poistenie majetku ŠGÚDŠ

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 01/2019-PoL | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava,Bratislava - Čunovo, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch I. - 13772-WYS Vysvetlenie  
  Súťažné podklady - 13772-WYS Súťažné podklady 
  Výzva na predloženie ponuky - 13772-WYS Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.06.2019 17:08:06