Inžinierskogeologický prieskum svahových deformácií – 2. etapa

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | 02/2019-NaL | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava,Bratislava - Čunovo, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Súťažné podklady - 19617-MSS Súťažné podklady 
  Vysvetlenie/doplnenie informácií uvedených v súťažných podkladoch Vysvetlenie  
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 19617-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Súťažné podklady - 02/2019-NaL Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania č. 2019/S 142-349802 Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

17.09.2019 18:26:07