Vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) | NaL 03/2022 | Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava,Bratislava - Čunovo, Bratislava
Vyhodnocovanie ponúk

Vybudovanie nových monitorovacích vrtov

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka) |  ID: 50204271 | Kód: NaL 03/2022

 Registrácia nového dodávateľa
 

29.09.2022 01:18:56