Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Profil verejného obstarávateľa

Združená dodávka elektrickej energie

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - jedna obálka) |  ID: 39216923 | Kód: 03/2019-NaL

Zoznam dokumentov v zákazke

Názov dokumentu Typ Dátum
 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania č. 36050-VST Ostatné dokumenty
2020\01\08
08.01.2020
 Oznámenie o výsledku verejného obstarávania č. 2019/S 248-613077 Ostatné dokumenty
2020\01\08
08.01.2020
 Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku Ostatné dokumenty
2019\12\20
20.12.2019
 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk
2019\12\02
02.12.2019
 Vysvetlenie informácii uvedených v SP I_Súťažné podklady_oprava_111119 Vysvetlenie
2019\11\11
11.11.2019
 Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch I. Vysvetlenie
2019\11\11
11.11.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 29276-MST Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\10\25
25.10.2019
 Súťažné podklady - 03/2019-NaL Súťažné podklady
2019\10\24
24.10.2019
 Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 03/2019-NaL Oznámenie o vyhlásení obstarávania
2019\10\24
24.10.2019
24.09.2020 05:43:26