Výstavba meračov vertikálneho profilu vetra a teploty

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | 01/SHMU/po | Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 83315, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Ostatné dokumenty - 01/SHMU/po -Oznámenie o zrušení verejného obstarávania Ostatné dokumenty  
  Príloha - Technická špecifikácia komplet Príloha 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania VVO reg. č. 14067-MSP Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Príloha Technická špecifikácia - 01/SHMU/po Príloha 
  Príloha PD Letisko Poprad - 01/SHMU/po Príloha 
  Príloha PD Letisko Košice - 01/SHMU/po Príloha 
  Príloha PD Letisko Bratislava - 01/SHMU/po Príloha 
  Súťažné podklady - 01/SHMU/po Súťažné podklady 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 01/SHMU/po Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.06.2019 17:56:02