4 kusy terénnych úžitkových motorových vozidiel - prevádzka pzv

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 02/SHMÚ/2019/KK | Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 83315, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Výzva na predloženie ponuky - oprava 4 Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - oprava 3 Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - oprava 2 Výzva na predloženie ponuky 
  Výzva na predloženie ponuky - oprava Výzva na predloženie ponuky 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk_23449-WYT Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.09.2019 18:32:28