Odber vzoriek podzemných vôd a meranie parametrov in situ vo vybraných objektoch Štátnej monitorovacej siete na Slovensku

Verejná súťaž (Nadlimitná zakazka - jedna obálka) | SHMU 03/2019 | Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 83315, Bratislava
Lehota na predkladanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  Oprava - 14607-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_vyhlasenie verejneho obstaravania_14607_MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznamenie_vyhlasenie_VO_2019-OJS114-280092-sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

18.07.2019 19:42:52