Rekonštrukcia a obnova 169 monitorovacích objektov povrchových vôd

Podlimitná zákazka bez elektronického trhoviska | 16910-WYP | 16910-WYP
Vyhodnocovanie ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Žiadosť o účasť".

Názov dokumentu
Typ
  OPRAVA UVO 17122018 - 16910-WYP Výzva na predloženie ponuky 
  OPRAVA UVO 06122018 Výzva na predloženie ponuky 
  Projektova_dokumentacia.zip - 16910-WYP Príloha 
  Vyzva_na_predkladanie_ponuk - 16910-WYP Výzva na predloženie ponuky 


 Žiadost o účasť / sútažné podklady

Kliknutím na tlačidlo nižšie požiadate o účasť v zákazke.

20.01.2019 03:36:29