Zabezpečenie opráv a pravidelnej údržby letiskových meteorologických systémov a zariadení AWOS v správe Leteckej meteorologickej služby SHMÚ

Verejná súťaž (Nadlimitná zákazka - reverz) | 02/SHMU/2021/MM | Slovenský hydrometeorologický ústav, Jeséniova 17, 83315, Bratislava
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk

Prečítajte si zverejnené dokumenty a v prípade záujmu o účasť  kliknite na tlačidlo "Prihlásiť sa do zákazky".

Názov dokumentu
Typ
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania - 5359-MSS Oznámenie o vyhlásení obstarávania 
  Oznámenie o vyhlásení obstarávania_2022-OJS016-038351-sk - 02/SHMU/2021/MM Oznámenie o vyhlásení obstarávania 


 Prihlásenie do zákazky

Kliknutím na tlačidlo nižšie sa prihlásite do zákazky.

26.05.2022 16:44:21